Formularz kontaktowy

Centrum Wypoczynku i Rekreacji „RYSY”
Sp. z o.o.

ul. Leśna 20
34-530 Bukowina Tatrzańska

NIP 736-13-84-675
KRS 0000139123
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście
XII Wydział Gospodarczy
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 6 979 000 zł

tel. (18) 20 772 24
tel. (18) 20 774 96
tel. (18) 20 773 86
fax (18) 20 773 84

email: rezerwacja@rysybukowina.pl

Formularz kontaktowy