REGULAMIN CWiR „RYSY” Sp.zo.

SERDECZNIE WITAMY i ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU !!!!!

W trosce o jego zapewnienie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 1. Rozpoczęcie pobytu w CWiR „RYSY” jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów tego regulaminu.
 2. Najmujący pokój w obiekcie „RYSY” zobowiązany jest do okazania pracownikowi recepcji podczas meldowania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie, recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 3. Doba hotelowa obowiązuje od godz. 14:00 do godz. 11:00.
 4. Uprzejmie prosimy o zachowanie ciszy w części hotelowej od 22:00 do 6:00. CWiR „RYSY” zastrzega sobie możliwość odstępstwa, w przypadku, gdy na terenie obiektu ma miejsce jest impreza grupowa zorganizowana
 5. Gość jest zobowiązany do poinformowania recepcji o przyjmowaniu gości niezameldowanych w obiekcie. Osoby
  odwiedzające naszych Gości proszone są o opuszczenie pokoi przed godziną 22:00
  Zachowanie Gości i innych osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać
  spokoju innych gości. Osobie, która narusza te zasady możemy odmówić dalszego świadczenia usług z zakończeniem jej
  pobytu w obiekcie.
 6. Przy każdorazowym opuszczeniu CWiR „RYSY”, prosimy o zamknięcie pokoju i oddanie klucza w recepcji obiektu.
  Za zgubienie klucza obowiazuje opłata 30,00 złotych
 7. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie wartościowych rzeczy i gotówki
  wniesionej przez Gościa na teren Ośrodka , o ile rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu w recepcji.
 8. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa odsyłamy na wskazany adres
  na koszt odbiorcy . W przypadku braku dyspozycji pozostawione przedmioty przechowujemy przez okres 1 miesiąca .
 9. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju zniszczenia elementów wyposażenia ośrodka
  powstałe w trakcie pobytu z jego winy lub odwiedzających go osób. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie
  odpowiadają prawni opiekunowie. Uprasza się o dbałość o sprzęt będący na wyposażeniu całego ośrodka.
 10. W pokojach , na korytarzach i w holach ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie gości zainstalowany jest system
  sygnalizacji p.poż. w związku z tym na terenie ośrodka obowiązuje zakaz: palenia tytoniu w pokojach, na korytarzach,
  używania :grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych lub gazowych nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń
  obiektu.
  Umyślne uruchomienie alarmu bądź uszkodzenie czujki wiąże się z karą pieniężną w kwocie 50,00 złotych ,
  nieuzasadnione wezwanie Straży Pożarnej – karą pieniężną w wysokości 5000,00 złotych. Miejscami wyznaczonymi do
  palenia tytoniu jest taras widokowy lub teren przed wejściem do budynku.
 11. Z chwilą rozpoczęcia pobytu Gość proszony jest o określenie czasu trwania pobytu i świadczeń żywieniowych
  z jakich skorzysta w czasie trwania pobytu.
  Zgłoszenie lub rezygnację z wyżywienia recepcja przyjmuje z jednodniowym wyprzedzeniem do godz. 15:00
  Nie przyjmujemy rezygnacji z posiłków w tym samym dniu i nie zwracamy z tego tytułu żadnych kosztów.

  Honorujemy deklaracje zamówionego pełnego wyżywienia ( 3 x dziennie) na cały okres pobytu.
  W obiekcie śniadania wydawane są w formie bufetu dla gości indywidualnych. Stwierdzone wynoszenie jedzenia z bufetu
  będzie dodatkowo płatne w wysokości 25 zł.
  Istnieje możliwość dopłaty do tej formy śniadania dla uczestników turnusów rehabilitacyjnych.
  Możliwość przedłużenia pobytu gość powinien zgłosić w recepcji , przedłużenie pobytu nastąpi w miarę posiadanych miejsc
 12. Wszelkie prace porządkowe (sprzątanie ,naprawa urządzeń itp.) wykonywane są pod nieobecność Gościa w pokoju.:

  • sprzątanie pokoju odbywa się raz na dwa dni lub na życzenie gościa. W przypadku, gdy Gość nie życzy sobie sprzątania
   proszony jest o wywieszenie odpowiedniej informacji na drzwiach lub zgłoszenie tego faktu w recepcji.
  • wymiana pościeli na życzenie gościa – płatność wynosi 5 zł.
  • wymiana ręczników : goście indywidualni 1 raz na 4 dni, uczestnicy turnusu rehabilitacyjnego 1 raz na tydzień. W przypadku
   wymiany na życzenie – płatność wynosi 4 zł.
  • dodatkowy komplet ręczników wydawany jest za kaucją 20 zł.

  Prosimy uprzejmie o nie wynoszenie ręczników z obiektu, za zagubienie pobierana jest opłata 30 zł.

 13. W związku z wprowadzona fiskalizacją prosimy o zachowanie paragonu bądź faktury wystawionej za pobyt
  stanowiące podstawę korekty.
 14. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu, przyjmowane są w trakcie jego trwania
  u Prezesa CWiR „RYSY” Sp.zo.o ,w dni powszednie w godz. 8:00 – 15:00
 15. Gość CWiR „RYSY” zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu zgodnie z pkt.1 oraz zasad związanych z
  bezpieczeństwem przeciwpożarowym.

wazniejsze informacje