Komunikat jakość wody

KOMUNIKAT
Centrum Wypoczynku i Rekreacji "Rysy" Sp. z o.o. w Bukowinie Tatrzańskiej informuje, że na podstawie protokołu z kontroli sanitarnej nr HK/89/14/2019 z dn. 17 lipca 2019r. , zawierającego Protokół rocznej oceny pływalni za okres od 1 lipca 2018 roku-30 czerwca 2019 w zakresie spełnienia wymagań rozporządzenia stwierdza:

1) woda na pływalni w CW i R "Rysy"; ul. Leśna 20, 34-530 Bukowina Tatrzańska, odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016)

2)Centrum Wypoczynku i Rekreacji "Rysy" Sp. z o.o. w Bukowinie Tatrzańskiej informuje, że w dniu 15 października 2019r. w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzono badania jakości wody basenowej -niecka i cyrkulacja. Badana próbka wody w zakresie wykonanych oznaczeń spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015r., poz. 2016)