Komunikat jakość wody

KOMUNIKAT
Centrum Wypoczynku i Rekreacji "Rysy" Sp. z o.o. w Bukowinie Tatrzańskiej informuje, że w dniu 07 maja 2019 r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego przeprowadzono badanie jakości wody basenowej - niecka i cyrkulacja.
Badania wykazały przekroczenie następujących parametrów: chloroform, mętność i ogólna liczba mikroorganizmów w cyrkulacji basenu /41jtk/.
Zostały podjęte działania naprawcze.
Woda w pozostałym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015r., poz. 2016).