Komunikat jakość wody

KOMUNIKAT

Centrum Wypoczynku i Rekreacji "Rysy" Sp. z o.o. w Bukowinie Tatrzańskiej informuje, że na podstawie protokołu z kontroli sanitarnej nr HK/89/14/2019 z dn. 17 lipca 2019 r. , zawierającego Protokół rocznej oceny pływalni za okres od 1 lipca 2018 roku - 30 czerwca 2019 w zakresie spełnienia wymagań rozporządzenia stwierdza: 1) woda na pływalni w CWiR "Rysy"; ul. Leśna 20, 34-530 Bukowina Tatrzańska, odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016)

Centrum Wypoczynku i Rekreacji "Rysy" Sp. z o.o. w Bukowinie Tatrzańskiej informuje, że w dniu 10 lipca 2019 r. w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzono badania jakości wody basenowej - niecka i cyrkulacja. Badana próbka wody w zakresie wykonanego oznaczenia /mętność/ nie spełnia wymagań-niecka i cyrkulacja, w zakresie pozostałych oznaczeń spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r., poz. 2016)