REGULAMIN CWiR "RYSY" Sp. z o.o.

Serdecznie witamy i życzymy miłego pobytu.
W trosce o jego zapewnienie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 1. Rozpoczęcie pobytu w CWiR "RYSY" jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów tego regulaminu.
 2. Najmujący pokój w obiekcie "RYSY" zobowiązany jest do okazania pracownikowi recepcji podczas meldowania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie, recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
 3. Doba hotelowa obowiązuje od godz. 15:00 do godz. 11:00.
 4. Uprzejmie prosimy o zachowanie ciszy w części na terenie ośrodka CWiR "RYSY" od 22:00 do 6:00. CWiR "RYSY" zastrzega sobie możliwość odstępstwa, w przypadku, gdy na terenie obiektu ma miejsce jest impreza grupowa zorganizowana.
 5. Gość jest zobowiązany do poinformowania recepcji o przyjmowaniu gości niezameldowanych w obiekcie. Osoby odwiedzające naszych Gości proszone są o opuszczenie pokoi przed godziną 22:00. Zachowanie Gości i innych osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokoju gości. Osobie, która narusza te zasady możemy odmówić dalszego świadczenia usług z zakończeniem jej pobytu w obiekcie.
 6. Przy każdorazowym opuszczeniu CWiR "RYSY", prosimy o zamknięcie pokoju i oddanie klucza w recepcji obiektu. Za zgubienie klucza obowiązuje opłata w wysokości 50,00 złotych.
 7. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie wartościowych rzeczy i gotówki wniesionej przez Gościa na teren Ośrodka, o ile rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu w recepcji.
 8. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa odsyłamy na wskazany adres na koszt odbiorcy. W przypadku braku dyspozycji pozostawione przedmioty przechowujemy przez okres 1 miesiąca.
 9. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju zniszczenia elementów wyposażenia ośrodka powstałe w trakcie pobytu z jego winy lub odwiedzających go osób. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają prawni opiekunowie. Uprasza się o dbałość o sprzęt będący na wyposażeniu całego ośrodka.
 10. W pokojach, na korytarzach i w holach ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie gości zainstalowany jest system sygnalizacji p.poż. w związku z tym na terenie ośrodka obowiązuje zakaz: palenia tytoniu w pokojach, na korytarzach, używania: grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych lub gazowych nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń obiektu. Umyślne uruchomienie alarmu bądź uszkodzenie czujki wiąże się z karą pieniężną w kwocie 50,00 złotych, nieuzasadnione wezwanie Straży Pożarnej - karą pieniężną w wysokości 10 000,00 złotych. Miejscami wyznaczonymi do palenia tytoniu jest taras widokowy lub teren przed wejściem do budynku.
 11. Z chwilą rozpoczęcia pobytu Gość proszony jest o określenie czasu trwania pobytu i świadczeń żywieniowych z jakich skorzysta w czasie trwania pobytu. Zgłoszenie lub rezygnację z wyżywienia recepcja przyjmuje z jednodniowym wyprzedzeniem do godz. 15:00. Nie przyjmujemy rezygnacji z posiłków w tym samym dniu i nie zwracamy z tego tytułu żadnych kosztów. Honorujemy deklaracje zamówionego pełnego wyżywienia (3x dziennie) na cały okres pobytu.
 12. W obiekcie śniadania wydawane są w formie bufetu dla gości indywidualnych. Stwierdzone wynoszenie jedzenia z bufetu będzie dodatkowo płatne w wysokości 25 zł. Istnieje możliwość dopłaty do tej formy śniadania dla uczestników turnusów rehabilitacyjnych.
 13. Możliwość przedłużenia pobytu gość powinien zgłosić w recepcji, przedłużenie pobytu nastąpi w miarę posiadanych miejsc.
 14. Wszelkie prace porządkowe (sprzątanie, naprawa urządzeń itp.) wykonywane są pod nieobecność Gościa w pokoju:
  • o sprzątanie pokoju odbywa się raz na dwa dni lub na życzenie gościa. W przypadku, gdy Gość nie życzy sobie sprzątania proszony jest o wywieszenie odpowiedniej informacji na drzwiach lub zgłoszenie tego faktu w recepcji.
  • o wymiana pościeli na życzenie gościa - płatność wynosi 5 zł.
  • o wymiana ręczników: goście indywidualni 1 raz na 4 dni, uczestnicy turnusu rehabilitacyjnego 1 raz na tydzień. W przypadku wymiany na życzenie - płatność wynosi 4 zł.
  • o dodatkowy komplet ręczników wydawany jest za kaucją 20 zł.
 15. Prosimy uprzejmie o nie wynoszenie ręczników z obiektu, za zagubienie pobierana jest opłata 30 zł.
 16. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu, przyjmowane są w trakcie jego trwania u Prezesa CWiR "RYSY" Sp.z o.o. w dni powszednie w godz. 8:00 - 15:00

+