Organizujemy turnusy z PFRON

Rehabilitacja z PFRON

 

Nasz obiekt jest wpisany do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz jest uprawniony do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych.

 

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego +48 18 207 72 24 lub mailowego: rezerwacja@rysybukowina.pl 


Turnusy usprawniająco - rekreacyjne

Nasz numer wpisu do rejestru organizatorów OR/12/0007/22 ważny do 25 kwietnia  2025 r. i nr wpisu do rejestru ośrodków OD/12/0013/24 ważny do 26.03.2027 r. uprawnia do przyjęcia osób niepełnosprawnych z następującymi schorzeniami:

 • z dysfunkcja narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się
 • na wózkach inwalidzkich
 • z dysfunkcją narządu ruchu, poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • z upośledzeniem umysłowym
 • z chorobą psychiczną
 • ze schorzeniami układu krążenia
 • całościowe zaburzenia rozwojowe
 • jąkający się
 • kobiety po mastektomii
 • osoby po laryngektomii
 • z alergią
 • z autyzmem
 • z celiakią
 • z chorobą Alzheimera
 • z chorobami dermatologicznymi
 • z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego
 • z chorobami neurologicznymi
 • z chorobami reumatycznymi
 • z chorobami przemiany materii
 • z chorobami skóry
 • z chorobami układu krwiotwórczego
 • z chorobami układu moczowo-płciowego
 • z chorobami układu pokarmowego
 • z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi
 • z chorobą Parkinsona
 • z cukrzycą
 • z epilepsją
 • ze schorzeniami dermatologicznymi
 • ze schorzeniami endokrynologicznymi
 • ze schorzeniami kręgosłupa
 • ze schorzeniami laryngologicznymi
 • ze schorzeniami metabolicznymi
 • ze schorzeniami onkologicznymi
 • ze schorzeniami reumatycznymi
 • ze schorzeniami skóry
 • ze schorzeniami układu immunologicznego
 • ze schorzeniami układu oddechowego
 • ze schorzeniami złego wchłaniania
 • ze skoliozą
 • ze stwardnieniem rozsianym
 • z fenyloketonurią
 • z hemofilią
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • z mukowiscydozą
 • z niedoczynnością tarczycy
 • z otyłością
 • z przewlekłymi chorobami wątroby
 • z przewlekłym zapaleniem trzustki
 • z rozszczepieniem wargi i podniebienia
 • z wadami genetycznymi
 • z wadami postawy
 • z zaburzeniami depresyjnymi
 • z zaburzeniami głosu i mowy
 • z zaburzeniami nerwicowymi
 • z zaburzeniami psychoz-organicznymi
 • z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego
 • z zespołem Downa
 • z zespołem Marfana
 • z padaczką
 • z zaburzeniami psychoruchowymi (ADHD)
Trwa ładowanie strony...